О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ПРВИОТ уписен рок за академската 2020/2021 година

О Д Л У К А За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ПРВИОТ уписен рок за академската 2020/2021 година

О Д Л У К А
За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ПРВИОТ уписен рок за академската 2020/2021 година

ОДЛУКА

Потребни документи за упис