ОДЛУКА за прием на кандидати на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на Факултетот за безбедност од ПРВИОТ уписен рок за академската 2019/2020

ОДЛУКА за прием на кандидати на ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ на Факултетот за безбедност од ПРВИОТ уписен рок за академската 2019/2020

О Д Л У К А
За прием на кандидати на втор циклус студии на Факултетот за безбедност-Скопје од ПРВИОТ уписен рок за академската 2019/2020 година

Види ОДЛУКА

Потребни документи за запишување на Втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје