Ненад Јурдана

Ненад Јурдана

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 01.09.2020 година (вторник) со почеток во 14,00 часот, кандидатот Ненад Јурдана,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Меѓународна полициска соработка врз основа на линиски пристап на организација на работата на полицијата „

Одбраната ќе се одржи во онлајн преку електронска платформа.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ