Наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 27.11. и 04.12.2019 година

Наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 27.11. и 04.12.2019 година

Почитувани,

 

наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 27.11. и 04.12.2019 година, ќе се оддржи во училницата 4/1 на 28.11. и 05.12.2019 година (четврток) во терминот 12.00-14.30 часот.

 

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски