наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 11.12.2019 година

наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 11.12.2019 година

Почитувани,

 

наставата по предметот ВОВЕД ВО ПОЛИЦИСКИ НАУКИ наместо на 11.12.2019 година, ќе се одржи во училницата 4/1 на 12.12.2019 година (четврток) во терминот 12.00-14.30 часот.

 

 

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски