На 03 април 2020 година проф. Лабовиќ ги извести благовремено студентите и соодветно ги испрати линковите преку кои се одржаа предавања по предметот Криминологија на следните линкови:

На 03 април 2020 година проф. Лабовиќ ги извести благовремено студентите и соодветно ги испрати линковите преку кои се одржаа предавања по предметот Криминологија на следните линкови: