Моника Кулевска

Моника Кулевска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 10.02.2020 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Моника Кулевска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Жените во нелегалната трговија со наркотички дроги и прекурсори„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ