Менторска настава – Разузнавачката служба во современите меѓународни односи

Менторска настава – Разузнавачката служба во современите меѓународни односи

Се ивестуваат студентите на трет циклус студии кои го имаат избрано предметот Разузнавачката служба во современите меѓународни односи кај проф. д-р Томе Батковски, дека менторската настава ќе се одржи на 05.09.2019 и 18.09.2019 во 10.45 часот.