Менторска настава – Разузнавачката служба во современите меѓународни односи, проф. д-р Злате Димовски

Менторска настава – Разузнавачката служба во современите меѓународни односи, проф. д-р Злате Димовски

Се ивестуваат студентите на трет циклус студии кои го имаат избрано предметот Разузнавачката служба во современите меѓународни односи кај проф. д-р Злате Димовски, дека менторската настава ќе се одржи на  10.09.2019 во 13,00 часот.