менторска настава по Економска политика на ЕУ

менторска настава по Економска политика на ЕУ

Им се соопштува на сите студенти одвтора година – СТУДИСКА ПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ кои го слушаат предметот Економска политика на ЕУ дека менторската настава по истиот ќе се одржи на 03.03.2020 во 10.00 ќчасот.

предметен наставник

проф.д-р Снежана Мојсоска