Менторска настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент

Менторска настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент

Менторска настава по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент се закажува на 31.10.2019 година во 10.00 часот.

проф. д-р Марина Малиш Саздовска