Менторска настава Безбедносни стратегии

Менторска настава за предметот Безбедносни стратегии ќе се одржи на 1.11.2019 година во 12 часот.

Менторска настава по предметот Безбедносни стратегии ќе се реализира на 01.11.2019 година во 12:00 часот во Конференциската сала на Факултетот за безбедност-Скопје до Библиотеката „Јордан Спасевски„