Презентации и материјали по предметот Управно право кај Проф. Искра Аќимовска Малетиќ

Презентации и материјали по предметот Управно право кај Проф. Искра Аќимовска Малетиќ

Почитувани студенти,

Во овој дел можете да ги најдете двете презентации кои се однесуваат на материјалот од учебникот поврзан со Организацијата на управата.

Дополнително Ве повикувам да ги консултирате документите објавени на следните веб страни:

http://mioa.gov.mk/

Презентација 1

Презентација 2

Проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ