Материјали за предметите Криминалистичка тактика 1, Криминалистичко разузнавање и Тероризам и методика на истражување на тероризам

Материјали за предметите Криминалистичка тактика 1, Криминалистичко разузнавање и Тероризам и методика на истражување на тероризам

Почитувани колеги студенти,

Поради настанатата ситуација не сме во можност да изведуваме настава. Овој период искористете го за подготовка на материјалот за прв колоквиум. Во продолжение ќе Ви наведам кој материјал ќе треба да го разработите во функција на полагање на колоквиумот.

  • За КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА 1- до 160 страна од учебникот Криминалистичка тактика 1- автори М. Ангелески и З. Димовски.

 

  • За КРИМИНАЛИСТИЧКО РАЗУЗНАВАЊЕ- до 137 страна од учебникот Криминалистичко разузнавање од З. Димовски

 

  • За ТЕРОРИЗАМ И МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ- до петта глава од учебникот Меѓународен тероризам од З. Димовски и И. Илијевски.

 

Очекувам дека за брзо ќе ја продолжиме наставата и заеднички ќе се подготвиме за вториот колоквиум или за испитот по соодветните предмети.

Во надеж да бидете во добро здравје искрено Ве поздравувам.

За сите прашања и консултации контактирајте ме преку меил адресата zdimovski@fbskopje.mk

Со почит,

 

проф. д-р Злате Димовски