Материјали по предметот Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца за наока криминалист и Малолетничка деликвенција наока ККП

Материјали по предметот Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца за наока криминалист и Малолетничка деликвенција наока ККП

Материјали по предметот Малолетничка деликвенција и криминал на штета на деца за наока криминалист и Малолетничка деликвенција наока ККП

Во однос на статијата од Камбовски која исто така е препорачана студентите кои до сега не ја обезбедиле треба да се јават на мејл bacanovicoliver@gmail.com
Напоменувам дека дополнително ќе биде објавена презентација за темата: Групно вршење на кривични дела од страна на малолетници.

Материјал 1        Материјал 2              Материјал 3            Материјал 4              Материјал 5            Материјал 6