Материјал за совладување на главата Организација на администрацијата по предметот Управно право – СП Безбедност-прва година

Материјал за совладување на главата Организација на администрацијата по предметот Управно право – СП Безбедност-прва година

Почитувани студенти, со цел да Ви помогнам во совладување на содржините по предметот Управно право во прилог Ви овозможувам да користите презентација од четвртата глава насловена како Организација на администрацијата која поради настанатата состојба со корона вирусот не успеав да Ви ја предадам целосно. Во презентациите се содржани поентите на предметната содржина која Вие треба да ја совладате. Ке Ве замолам времето што го минувате надвор од факултетските клупи да го искористите максимално за совладување на предметните содржини. Остануваме во комуникација. Позз. проф. д-р Наташа Пеливанова

 

Презентација 1

Презентација 2