Материјал за предметите Меѓународни односи и Меѓународна полициска соработка

Материјал за предметите Меѓународни односи и Меѓународна полициска соработка

Колеги,

Ви го праќам повторно матерјалот за предметот МО и МПС (за тие кои го немаат) како и презентации (ќе следат и други).

Секој што сака да освои бодови за активност може да ме контактира на меил snikodinovska@gmail.com за да се договориме кои и какви активности би рeaлизирал.
Исто така секој што сака може како дополнителна активност може да изработи семинарска работа на тема блиска до предметот која го интересира и сака да ја разработи .

Скрипта

Презентација 1

Презентација 2

поздрав
добро здравје и останете дома

проф.д-р Снежана Никодиновска – Стефановска