Мартина Цветкоска

Мартина Цветкоска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 12.11.2020 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Мартина Цветкоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Тактика на следење на телефон и други електронски комуникации„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Библиотека на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.