Мартин Брзовски

Мартин Брзовски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.07.2019 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Мартин Брзовски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:
 
,, Фактори на ризик и заштита на малолетничкото престапништво„
 
Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.