Маријана Аризанкоска

Маријана Аризанкоска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.12.2019 година (четврток) со почеток во 14,15 часот, кандидатот Маријана Аризанкоска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Имплементација на поглавјето 7 за миграција и азил од Истанбулската конвенција во Република Северна Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

 

19.12.2019                                        ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ