Линк за полагање на испитот од ноемвриска сесија

Линк за полагање на испитот од ноемвриска сесија

Почитиуваани колеги,

за полагање на испитот по предметот „Справување со конфликти“, закажан за 7.12.2020 година во 12 часот, ве молам вклучете се на следниот линк:

https://meet.google.com/xyy-ahtd-kkp

Со почит,

Вон. проф. д-р Раде Рајковчевски