Кристина Заринска

Кристина Заринска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 02.11.2020 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Кристина Заринска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Увид кај сообраќајна незгода„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ