Кристина Станковиќ

Кристина Станковиќ

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 15.10.2019 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Кристина Станковиќ,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Класични приватни детективски услуги„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.