Кристина Станковиќ

Кристина Станковиќ

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 14.12.2020 година (понеделник) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Кристина Станковиќ,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Фактори поврзани со насилство меѓу интимните партнери„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.