Консултации за предметот Криминалистичка тактика ќе се одржат на 23.1.2020 година во 11 часот во кабинетот на професор д-р Марина Малиш Саздовска

Консултации за предметот Криминалистичка тактика ќе се одржат на 23.1.2020 година во 11 часот во кабинетот на професор д-р Марина Малиш Саздовска

Консултации за предметот Криминалистичка тактика ќе се одржат на 23.1.2020 година во 11 часот во кабинетот на професор д-р Марина Малиш Саздовска