Konečni rezultati Sociologija polagan na 18.11.2020

Konečni rezultati Sociologija polagan na 18.11.2020

Конечни резултати од испитот по  предметите: „СОЦИОЛОГИЈА“ и „СОЦИОЛОГИЈА НА БЕЗБЕДНОСТА“полагани на 18.11.2020  ГОДИНА

Резултат