Konečni rezultati od ispit vo Januarska ispitna sesija

Konečni rezultati od ispit vo Januarska ispitna sesija

Конечни резултати од полагањата по предметите: „Методологија на истражување на безбедносите појави “ и „Методологија на криминолошки истражувања“ за Јануарската испитна сесија 2020 година

Резултат