Konečni rezultati od ispit

Konečni rezultati od ispit

КОнечни резултати од полагањето по предметот „Методологија на истражување на безбедносните појави“, полаган на 3.07.2020 година

Резултати