Konečni rezultati od ispit

Konečni rezultati od ispit

Конечни резултати од полагањето по предметите „Социологија“ и „Социологија на безбедност“, одржан на 6.07.2020 година

Резултати