Конечни резултати – завршен испит-Управно право-17.11.2020 година

Конечни резултати – завршен испит-Управно право-17.11.2020 година

Конечни резултати – завршен испит-Управно право-17.11.2020 година

 

индекс поени оценка
4097/19 13 5
4096/19 1 5

 

Предметен наставник

Проф. д-р Наташа Пеливанова