Конечни резултати по „Вооружување и опрема“ (1ва година)

Конечни резултати по „Вооружување и опрема“ (1ва година)