Конечни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (прва година)

Конечни резултати по предметот „Вооружување и опрема“ (прва година)