Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Конечни резултати од завршен испит по предметот Управно право/СП Безбедност одржан на 13.7.2020 година

Резултати