Конечни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 17.11.2020 година

Конечни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 17.11.2020 година

Конечни резултати од завршен испит по предметот Основи на правото и уставно право/Вовед во право и уставно право одржан на 17.11.2020 година

 

 

Индекс Поени оценка
3929/18 51 6
2198/12 15 5

 

 

Предметен наставник

Проф. д-р Наташа Пеливанова