Конечни резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Конечни резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Конечни резултати од завршен испит одржан на 4.9.2019 година-прва декада

Индекс     поени      доп. поени      вк. поени     оценка
3812/18 49 4 53 6
3821/18 46 7 53 6