Конечни резултати од полагањата по предметот: „Основи на статистиката на криминалот“

Конечни резултати од полагањата по предметот: „Основи на статистиката на криминалот“