Конечни резултати од јунска сесија од испитот по предметот „Вовед во полициски науки“

Конечни резултати од јунска сесија од испитот по предметот „Вовед во полициски науки“