Конечни резултати – Криминална политика- февруарска испитна сесија

Конечни резултати – Криминална политика- февруарска испитна сесија

Конечни резултати – Криминална политика – февруарска испитна сесија

Оценките ќе бидат впишани на 10.02.2020 во 10 часот во канцеларија бр. 6

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА 2020 индекс