Конечни резултати – Превенција на виктимизација и заштита на жртви

Конечни резултати – Превенција на виктимизација и заштита на жртви

Конечни резултати февруарска испитна сесија – Превенција на виктимизација и заштита на жртви. Оценките ќе се впишуваат на 10.02.2020 во 10 часот во канцеларија бр. 6

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ВИКТИМИЗАЦИЈА 2020 индекс