Конечни резултати – 15.09.2020

Конечни резултати – 15.09.2020

Конечни резултати од испитот Меѓународно право за права на човекот одржан на 15.09.2020

Конечни резултати