Конечни резулатати од испит

Конечни резулатати од испит

Конечни резултати од полагањата по предметот: “Социологија на политиката“за Јануарската испитна сесија 2020 година

Резултат