КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ОД ТРЕТ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК во академската 2020/2021 година на Факултетот за безбедност – Скопје

КОНЕЧНА ЛИСТА

Запишувањето на пријавените кандидати ќе се врши на 30.09.2020 година од 08:30 до 15:00 часот.

Потребни документи за запишување