КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ОД ПРВ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА ОД ПРВ УПИСЕН РОК НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ПРВ УПИСЕН РОК во академската 2020/2021 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Студиска програма – Криминалистика

Студиска програма – Безбедност

Студиска програма – Криминологија и криминална политика

Студиска програма – Безбедност и евроатлански интеграции

Потребни документи за запишување

Запишувањето на пријавените кандидати ќе се врши на 10 и 11.09.2020 година од 08:30 до 15:00 часот.