КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ТРЕТ  УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ во академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

 

КОНЕЧНА ЛИСТА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ на Факултетот за безбедност