КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА на пријавени кандидати во ВТОР УПИСЕН РОК на ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ во академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

Студиска програма – КРИМИНАЛИСТИКА

Студиска програма – БЕЗБЕДНОСТ

Студиска програма – КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА

Студиска програма – БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ