Колоквиумот 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 19.11.2019 (вторник) во следниве два термини:

Колоквиумот 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 19.11.2019 (вторник) во следниве два термини:

Се известуваат студентите на студиските програми „Криминалистика“, „Криминологија и криминална политика“ и „Безбедност“ дека Колоквиумот 1 по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 19.11.2019 (вторник) во следниве два термини:

 

ТЕРМИН 1: 08:45 – 10:15

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Криминалистика“

 

ТЕРМИН 2: 10:15 – 11:45

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Криминологија и криминална политика“

– редовни и вонредни студенти на студиската програма „Безбедност“

– редовни и вонредни студенти од претходни генерации на студиските програми „Криминалистика“ и „Криминологија и криминална политика“ кои запишале повторување на предметната програма

Колоквиумот 1 ќе се одржи во: Голем амфитеатар, Стара библиотека и Павиљон 4 училница 1.

 

Наставник

вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска