Катерина Николоска

Катерина Николоска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.11.2020 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Катерина Николоска, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,,Извори на загрозување на националната безбедност„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ