ЈАВЕН ПОВИК за вклучување надворешни учесници за потребите на проектот Дијалог во образование за возрасни (ДИА)

ЈАВЕН ПОВИК за вклучување надворешни учесници за потребите на проектот Дијалог во образование за возрасни (ДИА)

ЈАВЕН ПОВИК

за вклучување надворешни учесници за потребите на проектот Дијалог во образование за возрасни (ДИА)

За повеќе кликнете овде