Јана Крстева

Јана Крстева

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 27.02.2020 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Јана Крстева,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Компјутерски евиденции во функција на расветлување на криминалитетот„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ