Известување за првиот колоквиум по Англиски јазик 3 и поделба по групи за полагањето

Известување за првиот колоквиум по Англиски јазик 3 и поделба по групи за полагањето

Првиот колоквиум по Англиски јазик 3 ќе се спроведе онлајн на 25.11.2020 г.  во две групи во следниве термини:

 

10:00 часот: Група 1

13:00 часот: Група 2

 

Поделба на студентите по групи:

 

Група 1 (10:00)
Индекс
3999/19
4045/19
3969/19
3970/19
4001/19
4048/19
4016/19
4176/19
4085/19
3982/19
3993/19
4059
3992/19
3972/19
3963/19
4175/19
4056
4002/19
3984/19
3971/19
4076/19
3989/19
3967/19
4044/19
4030/19
674/06
4101

 

Група 2 (13:00)
Индекс
4158/19
3978/19
3666/18
4068
3975/19
4075/19
3617
3974
3664
3759
4118/19
4136/19
4145/19
4141/19
4122
4102
4089/19
4178
4093/19
4097
4100
4115
4090/19
4106
4112
3810/18
3753

 

Студентите коишто ќе го полагаат колоквиумот задолжително мора да имаат два уреди приклучени на интернет: компјутер и мобилен телефон со камера. На двата уреди мора да ја имаат инсталирано платформата Zoom.

Студентите ќе се вклучат со видео и аудио врска преку платформата Zoom од мобилниот телефон, а тестот ќе го решаваат на компјутерот.

За идентификација, студентите мора со себе да имаат индекс.

Студентите мора да бидат технички подготвени за полагањето, а столчињата треба да им бидат наместени така што зад нив ќе има ѕид, или друга вертикална површина.

На студентите коишто нема да бидат технички подготвени за полагање на колоквиумот нема да им биде дозволено да полагаат.

Студентите треба да се приклучат на платформата Zoom од мобилниот телефон  15 минути пред да почне колоквиумот.

Студентите полагаат исклучиво во групата во којашто се распоредени за полагање.

 

Линк за колоквиумот за Група 1, во 10:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/82779123920?pwd=aXpuSjVQS0V0VzZaVE5WemtsYTVPUT09

 

Meeting ID: 827 7912 3920

Passcode: 547313

 

Линк за колоквиумот за Група 2, во 13:00 часот:

https://us02web.zoom.us/j/87960075568?pwd=KzJGa3M5bTlVTi9VanJ3RUZIaVlMdz09

 

Meeting ID: 879 6007 5568

Passcode: 334531

 

 

вон. проф. д-р Весна Трајковска